Skip to content

פתרונות לכל עסק

קצת רקע

כרטיס ביקור לעורך דין הוא אחד הכלים החשובים ביותר לקידום שירותיכם גם במאה ה-21. הלוגו צריך לציין באופן מיידי את השתייכותו של בעליו לפסיקה. במקרה של שני, בחרנו את הצבעים המקובלים בנישה עם אלמנטים חזותיים של עמודי תמיכה מיוון העתיקה. היה חשוב לשני ליצור כרטיס ב-2 שפות, החברה שלה עוזרת לאנשים שאינם דוברי עברית.