Skip to content

פתרונות לכל עסק

קצת רקע

ל CB:Tech. היה צורך במותג חדש ליבואנית ציוד. חברה הבת הייתה צריכה לטפל בהפצה ושיפוץ עבור משתמש הקצה. החלתנו ללכת על צבעים וגופנים דומים לחברה הראשית. רצינו ליצור קשר ישיר בין המיתוג לתחלית החברה מטבעות ושטרות. לאחר שבוע ו-3 אפשרויות, נבחרה האופציה הסופית, אותה ניתן לראות כעת על כל הציוד שסיפקה תחכום